ניהול לקוחות, שיווק ומכירות

מודול ניהול הלקוחות מאפשר קבלת תמונה כוללת של כלל הלקוחות.
ניתן לראות במסך אחד תמונה כוללת של כלל הלקוחות. להלן דוגמא למסך הלקוחות:

תחת מסך ניהול הלקוחות ניתן לראות ראייה רחבה של מצב כלל הלקוחות. ניתן לראות עבור כל לקוח באחריות איזה עובד הוא נמצא, מספר הצעות מחיר ללקוח, מספר פרויקטים ללקוח, משימות שנפתחו, הזמנות של הלקוח, יתרה לתשלום, סך כלל החשבוניות. אילו רק חלק מכלל הנתונים שניתן לראות במסך זה.
בסרטון הבא נדגים את מסך ניהול הלקוחות:

כדי לדעת פרטים נרחבים יותר על כל לקוח ולקוח יש להיכנס לכרטיס הלקוח.
בכרטיס הלקוח מנוהלים כל הפרטים אודות הלקוח. פרטי הלקוח כוללים פרטים כלליים, הצעות מחיר והזמנות של הלקוח, ניהול הפרויקטים, ניהול תוכנית תשלומים ללקוח, ניהול כל מסמכי הנה"ח ללקוח, ניהול משימות לכל לקוח וצירוף קבצים מצורפים.
להלן דוגמא לכרטיס לקוח:

מאפיינים מרכזיים במודול זה:

  • מעקב מלא על כלל הלקוחות.
  • ניהול הצעות מחיר והזמנות.
  • ניהול תוכנית התשלומים של הלקוחות.
  • ניהול כלל התקשורת עם הלקוח.
  • מעקב מלא על יתרות לתשלום.
  • סינון לקוחות ע"פ מאפיינים שונים.
  • ייצוא נתונים לאקסל ויצירת דוחות.
  • שליחת מקור/העתק של כלל המסמכים במייל או בפקס.