תשלום לספק

תשלום לספק מתבצע בתוך מסך תיעוד תשלום. בתיעוד התשלום יש לתעד את אופן התשלום וכמו כן יש לשייך את החשבוניות שנקלטו מהספק ועבורן התשלום.

איך ניתן לתעד תשלום לספק?