קבלת סחורה מספק

ניתן לקלוט סחורה מספק באמצעות תעודת משלוח או חשבונית מס.
קליטה של סחורה יכולה להיות על בסיס הזמנות רכש ו/או קליטה ידנית.

קליטת סחורה באמצעות חשבונית מס

קליטת סחורה באמצעות תעודת משלוח

קליטת חשבונית מרכזת