ספירת מלאי

באמצעות המערכת ניתן לנהל את מלאי חומרי הגלם. קליטה של חשבוניות או תעודות משלוח מספק מעדכנת את המלאי של החומרים שהתקבלו. בנוסף ניתן לעדכן כניסה למלאי / יציאה מהמלאי בצורה ידנית ולשייך פרויקט רלוונטי.
בנוסף לכך ניתן לעדכן בכל עת את הכמויות במלאי של חומרים מתוך רשימת חומרי הגלם על ידי מסך של ספירת מלאי.

איך לבצע ספירת מלאי?