יצירת הזמנת רכש

ניתן ליצור הזמנת רכש לספק שכבר הוקם במערכת. הזמנת רכש יכולה לכלול חומרים אשר משויכים לספק זה. ניתן כמובן להגדיר חומר חדש מתוך הזמנת הרכש ולשייכו לספק. שליחת ההזמנה תעשה באמצעות פקס או מייל או באמצעות מסירה ידנית (ללא שליחה). בנוסף, אפשר לצרף מיסרון לשליחה.
ברגע שההזמנה תועבר לספק היא תעבור לסטאטוס של "הוזמן". ברגע שהיא תתקבל בחלקה היא תעבור לסטאטוס "התקבל חלקית". רק כאשר ההזמנה תתקבל במלואה היא תעבור לסטאטוס "סגור".

איך ליצור הזמנת רכש לספק?