תיעוד תקשורת

בכרטיס הלקוח קיימת לשונית של תיעוד תקשורת.
במסך זה ניתן לתעד בפשטות ובמהירות רבה את השתלשלות העניינים מול הלקוח.
במידה ומדובר במשימה לביצוע ניתן לשייך את התיעוד לעובד.
בנוסף, ניתן גם להציג את המשימה כתזכורת בדשבורד.

כיצד לתעד את התקשורת עם הלקוח?