יצירת הצעת מחיר

ניתן ליצור הצעת מחיר לכל לקוח שכבר הוקם במערכת. הצעת המחיר כוללת מוצרים מתוך בנק המוצרים או מוצרים אשר מיועדים להצעת מחיר ספציפית אשר לא קיימים בבנק המוצרים. ניתן להגדיר מוצרים חדשים בקלות רבה ותוך שניות ספורות. שדות החובה הם שם המוצר והמחיר. ניתן לפרט בעוד שדות רבים אודות המוצר כמה שנדרש. כאשר מפיקים את הצעת המחיר ניתן למסור את ההצעה ביד ללקוח ו/או לשלוח ללקוח מקור/העתק בפקס או במייל. בנוסף, ניתן לצרף מיסרון לשליחה.
לאחר הפקת הצעת המחיר ניתן לעשות עדכון גרסה להצעה ולעדכן שינויים נדרשים.

איך ליצור הצעת מחיר ללקוח?