יצירת תזכורת

בכרטיס הלקוח קיימת לשונית תיעוד תקשורת.
תיעוד הנרשם בלשונית זו ניתן להציג כתזכורת במסך התזכורות.

יצירת תזכורת