ניהול מחירוני לקוחות

המערכת מאפשרת בניית מחירונים על בסיס מוצרים מתוך בנק המוצרים ולשייכם ללקוחות.
על מנת לבנות מחירונים/ לערוך מחירון קיים יש להיכנס לקטלוג←מחירוני לקוח.

במסך זה ניתן לראות את כל המחירונים הקיימים. על מנת לערוך מחירון קיים יש ללחוץ דאבל קליל על המחירון. על מנת ליצור מחירון חדש יש ללחוץ "חדש". בלחיצה על "חדש" יפתח המסך הבא:

חובה לתת שם למחירון. ניתן לרשום תיאור אודות המחירון במלל חופשי.
על מנת להוסיף מוצרים למחירון יש ללחוץ על כפתור "הוסף מוצרים מהבנק". תפתח רשימה של כלל המוצרים מתוך בנק המוצרים. בחירה של מוצר תעשה ע"י דאבל קליל על המוצר או לחיצה על האייקון  icon.
לאחר בחירת כלל המוצרים הדרושים למחירון יש ללחוץ "המשך".
ניתן להוסיף/למחוק מוצרים בכל עת. ניתן לשנות את מחירי המוצרים מתוך הטבלה.
המחירים יהיו תקפים רק ללקוחות שיהיו משויכים למחירון ויזמינו מוצרים אילו.
על מנת להדפיס את המחירון יש ללחוץ "הדפסת מחירון".
כדי לשייך מחירון ללקוח יש להיכנס לכרטיס הלקוח←סוג לקוח←לבחור בשדה מחירון את המחירון המבוקש.