ניהול יומנים

המערכת מאפשרת לנהל יומן בהתאם למשימות שנפתחות (משימות לקוח ומשימות פרטיות).
ניתן לצפות ביומן במספר רב של אופנים:

• לפי זמן: חודש/ יום/ שבוע/ ציר זמן.
• לפי סוג משימה: משימות לקוח/משימות פרטיות/ כל המשימות.
• לפי סטאטוס משימה: לתיאום/לביצוע/בוצע/בוטל.
• לפי עובדי החברה: ניתן לסמן את שמות העובדים שמשימותיהם תופענה על גבי היומן.