ניהול תחנות וסטאטוסים

על מנת לנהל את הפרויקטים, נדרש להגדיר באופן חד פעמי תחת הגדרות המערכת תחנות וסטאטוסים.
התחנות והסטאטוסים מוגדרים על פי שלבים: שלב תכנון, שלב ייצור ושלב אספקה.
על מנת להגדיר תחנה/סטאטוס נדרש להיכנס להגדרות המערכת -> תחנות ייצור -> חדש.
יפתח המסך הבא:

הגדרת סטאטוס: נדרש למלא את שם הסטאטוס ובאיזה שלב הוא בפרויקט (תכנון/ייצור/אספקה).
הגדרת תחנה: נדרש למלא את שם התחנה, באיזה שלב היא בפרויקט (תכנון/ייצור/אספקה) ומה סוג העלות (קבועה/משתנה). ניתן גם להכניס עלות ומשך התחנה. במידה ונסמן ב-וי "משולב במוצרים", התחנה תהיה משולבת בתהליך של כל מוצר חדש אשר יוגדר בתוכנה.
תחנה שלא סומנה כמשולבת במוצרים נדרש יהיה להוסיפה בצורה ידנית בתוך המוצר, לשונית "תהליך הייצור" ע"י לחיצה על כפתור "הוסף".