ניהול הייצור

מסך ניהול הייצור מציג את כל המוצרים המיוצרים אשר הגיעו משלב התכנון וסומנו כמאושרים לייצור. המסך נותן תמונה מדויקת של כלל המוצרים הנמצאים כעת ברצפת הייצור. ניתן לראות נתונים רבים וחשובים במסך זה כמו לאיזו הזמנה שייך כל מוצר ומוצר, שם הלקוח, כמות לייצור המוצר, סטאטוס חומרי הגלם הדרושים לייצור, סטאטוס הייצור (טרם התחיל, חיתוך, CNC, צבע וכו').

להלן מסך הייצור:

בתוך כל שורת מוצר יש קישור לכרטיס הלקוח, לפרטי המוצר וההנחיות, לפרויקט ולפקודת העבודה.
כאשר יועבר סטאטוס הייצור של המוצר ל"גמר ייצור", המוצר יועבר אוטומטית לשלב האספקה.