ניהול התכנון

מסך ניהול התכנון מציג את כל המוצרים המיוצרים אשר הגיעו מהזמנות הלקוחות. המסך נותן תמונה מדויקת של כלל המוצרים הנמצאים כעת בשלב התכנון. ניתן לראות נתונים רבים וחשובים במסך זה כמו לאיזו הזמנה שייך כל מוצר ומוצר, שם הלקוח, כמות לייצור המוצר, סטאטוס חומרי הגלם הדרושים לייצור, סטאטוס התכנון (טרם התחיל, מדידות, ממתין לאישורי תוכניות וכו').

להלן מסך התכנון:

בתוך כל שורת מוצר יש קישור לכרטיס הלקוח, לפרטי המוצר וההנחיות, לפרויקט  ולפקודת העבודה.
כאשר יועבר סטאטוס התכנון של המוצר ל"מאושר לייצור", המוצר יועבר אוטומטית לשלב הייצור.