ניהול הפרויקטים

מסך הפרויקטים מציג את כלל הפרויקטים הפתוחים. המסך נותן תמונת מצב כוללת וברורה לגבי סטאטוס התקדמות הפרויקט. הסטאטוסים השונים של הפרויקט הם: טרם התחיל, בעבודה, סופק חלקית, סופק, הסתיים, סגור ובוטל. בכל פרויקט ניתן לראות את כמות המוצרים בכל שלב: שלב התכנון, הייצור ואספקה וכן את כמות המוצרים הנמצאים בהשלמות. ניתן גם לראות את מספר הזמנת הלקוח וכן את תאריך האספקה המתואם עם הלקוח.

להלן מסך הפרויקטים:

כניסה לתוך פרויקט תפתח את המסך הבא:

במסך הפרויקט ניתן לראות את השלב בו נמצאים המוצרים בפרויקט- תכנון/ייצור/אספקה ומה הסטאטוס של המוצר בשלב בו הוא נמצא. מוצרי הפרויקט מגיעים מתוך הזמנת הלקוח. בהתאם לשלב הפרויקט ניתן לעדכן נתונים, להוסיף/להסיר מוצרים בפרויקט.