ניהול האספקות

מסך ניהול האספקות מציג את כל המוצרים אשר הגיעו משלב הייצור וסומנו כגמר ייצור. המסך נותן תמונה מדויקת של כלל המוצרים הנרכשים מתוך ההזמנות שטרם סופקו וכן כל המוצרים אשר סיימו את שלב הייצור ומוכנים לאספקה. ניתן לראות נתונים רבים וחשובים במסך זה כמו לאיזו הזמנה שייך כל מוצר ומוצר, שם הלקוח, כמות מוזמנת, נותר לספק, תאריך אספקה מתואם, סטאטוס האספקה (טרם סופק, סופק חלקית, סופק, השלמות ותיקונים וכו').

להלן מסך האספקות:

במסך זה ניתן לנהל בצורה נוחה ומדויקת את שלב האספקה ללקוח. מסך זה כולל מועדי האספקה ללקוחות, חלוקה לפי מתקינים, חלוקה לפי אזור אספקה, פתיחת משימות בנוגע להתקנות ועוד.