מודול קופות והפקדות

מודול קופות:

במודול זה ניתן לראות את כלל הצ'קים בקופה. ניתן לראות נתונים רבים על כל צ'ק כגון:
סכום הצ'ק, תאריך פירעון הצ'ק, שם הלקוח ממנו התקבל הצ'ק, מספר הקבלה ועוד.
מודול קופות מאפשר לסמן צ'קים כ- "לא להפקדה" ובכך למנוע הפקדה של אותם צ'קים.
במידה שצ'ק הופקד וחזר, הצ'ק חוזר לקופה ובעמודת "צ'ק חוזר" יהיה רשום "כן."

מודול הפקדות:
במודול זה ניתן לראות את כלל ההפקדות שנעשו וכמובן לבצע הפקדות חדשות או לדווח על החזרות של צ'קים מהבנק. ניתן לראות נתונים שונים עבור כל הפקדה. לדוגמא: תאריך ההפקדה, לאיזה חשבון הופקד, סכום ההפקדה, מבצע ההפקדה במערכת, קישור לתנועת היומן של ההפקדה וכו'.

איך לבצע הפקדה חדשה?