הפקת קבלה ללקוח

ניתן להפיק קבלה לכל לקוח קיים במערכת. את הקבלה ניתן למסור ביד או לשלוח ללקוח במייל.
ניתן לשייך חשבוניות של הלקוח לקבלה ובכך לקשר בין התשלום לבין החשבוניות שהוצאו.

הפקת קבלה ללקוח