מודול תזרים מזומנים

במודול זה ניתן לראות בכל זמן נתון את תזרים המזומנים העדכני.  
התזרים כולל גם חיובים/זיכויים צפויים. לדוגמא: חשבוניות מספקים/ללקוחות, הזמנות לקוח שטרם התקבל תשלום בעבורן, הזמנות רכש שטרם סופקו וכו'.
טרם הצגת התזרים יש לבחור אילו תנועות נרצה לראות ע"י בחירת חשבון הבנק, טווח תאריכים וסימון סוגי ההוצאות וההכנסות.