הפקת חשבונית ללקוח

ניתן להפיק חשבוניות לכל לקוח קיים במערכת. את החשבונית ניתן למסור ביד או לשלוח ללקוח במייל.
ניתן לשייך חשבוניות של הלקוח לקבלה ובכך לקשר בין התשלום לבין החשבוניות שהוצאו.

כיצד להפיק חשבונית ללקוח?

כיצד להפיק חשבונית מס-קבלה ללקוח?