ייצוא תנועות וכרטיסים

ניתן לייצא לרו"ח כרטיסי לקוחות וכרטיסי ספקים, את כולם או את חלקם ע"פ סינון נבחר.

ניתן לייצא גם את תנועות היומן ע"פ טווח תאריכים נבחר ובהתאם לסינון הנבחר.

כיצד לייצא תנועות יומן לתוכנה זרה?

כיצד לייצא כרטיסי לקוחות וספקים לתוכנה זרה?