הפקת תעודת משלוח

ניתן להפיק תעודת משלוח לכל לקוח קיים במערכת. תעודת המשלוח אינה מסמך חשבונאי אלא מסמך לוגיסטי בלבד. יצירה של מסמך חשבונאי לתעודת המשלוח נעשית באמצעות חשבונית מרכזת שהיא ריכוז של תעודות משלוח.

כיצד להפיק תעודת משלוח ללקוח?

כיצד להפיק חשבונית מרכזת תעודות משלוח?