דוח הנה"ח לפי תאריכים

דוח הנה"ח חודשי לפי טווח תאריכים ניתן להפיק מתוך מרכז הדוחות – צד לקוחות.
הדוח מציג ריכוז של כלל מסמכי הנה"ח שהופקו עבור הלקוחות לפי טווח תאריכים נבחר.

ריכוז מסמכי הנה"ח לפי טווח תאריכים