דוח הזמנות לפי תאריכים

ניתן להפיק דוח הזמנות מתוך מרכז הדוחות – צד לקוחות.
הדוח מרכז את כלל ההזמנות בהתאם לטווח תאריכים שהוגדר ובהתאם לחלוקה הנבחרת- לפי עובד / סניף.

דוח הזמנות לפי עובד

הזמנות לפי סניף